Екип

Разполагаме с проектантски колектив по всички инвестиционни части:


Част: Технологии

дипл. инж. Ангел Агаларов

  • машинен инженер
  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП), председател секция „Технология“ към КИИП Русе
  • Мобилен телефон: +359 888 34 48 66
  • Е-mail: agalarovbg@gmail.com

дипл. инж. Петър Найденов

  • машинен инженер
  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
  • Мобилен телефон: +359 87 856 0779
  • Е-mail: exakt_n@abv.bg

Част: Архитектура

арх. Ралица Герганова

  • архитект
  • член на „Камарата на архитектите в България“ (КАБ)
  • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“
  • Мобилен телефон: +359 88 751 1266
  • Е-mail: archirins@abv.bg

к.арх. Йоана Йорданова

  • кандидат архитект
  • стажант
  • к.арх.

Дебора Петрова

  • стажант

Част: Конструкции

дипл. инж. Ростислав Василев

  • строителен инженер-конструктор
  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
  • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“
  • Мобилен телефон: +359 899 99 35 24
  • Е-mail: info@proektiranevruse.eu

Част: ЕЛ

дипл. инж. Янаки Трендафилов

  • ЕЛ инженер
  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
  • притежава пълна проектантска правоспособност по част „ЕЛ“
  • Мобилен телефон: +359 888 47 93 49
  • Е-mail: trendafilow.y@abv.bg

Част: Пожарна безопасност

дипл. инж. Харалан Хараланов

  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
  • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“
  • Мобилен телефон: +359 888 73 09 40
  • Е-mail: haralanov112@abv.bg

Част Геодезия

дипл. инж. Христо Григоров

  • инженер-геодезист
  • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
  • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“
  • Мобилен телефон: +359 899 24 34 85; +359 899 30 74 15; +359 885 73 73 25
  • Е-mail: geoarmov@abv.bg

Comments are closed.