3D Мoдел – BIM

Изработване на 3D модел BIM (Building Information Modeling) на сгради и съоръжения.

Предлагаме изработване на 3D модел на сгради и съоръжения:

  • Във фаза проектиране;
  • По съществуваща документация (архитектурни, конструктивни и машинно- технологични чертежи);
  • Със заснемане на място.

3D моделът представлява база данни с информация, която всеки участник в процеса използва за различни цели. Проектантите използват BIM за сложни анализи за ефективността на сградата, конструкцията и прилежащите съоръжения и инсталации. Строителите го използват, за да управляват по-ефективно ресурсите, необходими за обекта (материали, персонал и техника). Инвеститорите правят бързи финансови анализи за своята инвестиция, пестят разходи от липсата на конфликти, ускорено строителство и ефективна поддръжка на сградата.

С BIM създаваме модел на сградата, като използваме конструктивни и архитектурни елементи в реални размери, с действително оборудване и обзавеждане, предоставено от производителите. Тази визуализация дава възможност за предотвратяване на конфликти между отделните елементи на сградата още в процеса на проектирането и.

BIM  има следните предимства:

  • Съкращава времето за проектиране;
  • Оптимизира процеса на строителство;
  • Увеличава възвращаемостта на инвестицията;
  • Повишава координацията между участниците в инвестиционния процес;
  • Изготвя точни количествени сметки и спецификации.

Работим с висококачествените инструменти на  “Leica Geosystems Inc”  при 3D измерванията на сгради , съоръжения и инсталации.