Екип

Разполагаме с проектантски колектив по всички инвестиционни части:


Част: Технологии

дипл. инж. Ангел Агаларов

 • машинен инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП), председател секция „Технология“ към КИИП Русе
 • Мобилен телефон: +359 888 34 48 66
 • Е-mail: agalarovbg@gmail.com

дипл. инж. Петър Найденов

 • машинен инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • Мобилен телефон: +359 87 856 0779
 • Е-mail: exakt_n@abv.bg

Част: Архитектура

арх. Ралица Герганова

 • архитект
 • член на „Камарата на архитектите в България“ (КАБ)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Архитектура“
 • Мобилен телефон: +359 88 751 1266
 • Е-mail: archirins@abv.bg

к.арх. Йоана Йорданова

 • кандидат архитект
 • стажант
 • к.арх.

Дебора Петрова

 • стажант

Част: Конструкции

дипл. инж. Ростислав Василев

 • строителен инженер-конструктор
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“
 • Мобилен телефон: +359 899 99 35 24
 • Е-mail: info@proektiranevruse.eu

Част: ЕЛ

дипл. инж. Янаки Трендафилов

 • ЕЛ инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „ЕЛ“
 • Мобилен телефон: +359 888 47 93 49
 • Е-mail: trendafilow.y@abv.bg

Част: Пожарна безопасност

дипл. инж. Харалан Хараланов

 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“
 • Мобилен телефон: +359 888 73 09 40
 • Е-mail: haralanov112@abv.bg

Част Геодезия

дипл. инж. Христо Григоров

 • инженер-геодезист
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“
 • Мобилен телефон: +359 899 24 34 85; +359 899 30 74 15; +359 885 73 73 25
 • Е-mail: geoarmov@abv.bg