Услуги

Проектиране:

проект по част технологияПроектиране на производствени сгради съоръжения и инсталации.

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД е фирма специализирана в изготвянето на инвестиционни проекти по част „ТЕХНОЛОГИИ”. Екипът на фирмата се състои от  високо квалифицирани проектанти членове на „КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ”. Имаме голям опит в успешното изготвяне и одобряване на проектни документации, свързани с финансирани по Европейски програми проекти в сферата на селското стопанство и земеделието, леката, тежката и химическата промишленост. още»


Технически паспорт:

Предлагаме услугата архитектурно и технологично заснемане на съществуващи производствени сгради с цел изготвяне на технически паспорт или заснеме с цел предстоящо инвестиционно намерение.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ. Обследване на съществуващ строеж може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

  1. Събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  2. Екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  3. Оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа);
  4. Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.). още»

3D Мoдел – BIM:

Изработване на 3D модел BIM (Building Information Modeling) на сгради и съоръжения.

Предлагаме изработване на 3D модел на сгради и съоръжения:

  • Във фаза проектиране;
  • По съществуваща документация (архитектурни, конструктивни и машинно- технологични чертежи);
  • Със заснемане на място.

3D моделът представлява база данни с информация, която всеки участник в процеса използва за различни цели. Проектантите използват BIM за сложни анализи за ефективността на сградата, конструкцията и прилежащите съоръжения и инсталации. Строителите го използват, за да управляват по-ефективно ресурсите, необходими за обекта (материали, персонал и техника). Инвеститорите правят бързи финансови анализи за своята инвестиция, пестят разходи от липсата на конфликти, ускорено строителство и ефективна поддръжка на сградата. още»