Проектиране

This slideshow requires JavaScript.

 

Проектиране на производствени сгради съоръжения и инсталации.

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД е фирма специализирана в изготвянето на инвестиционни проекти по част „ТЕХНОЛОГИИ”. Екипът на фирмата се състои от  високо квалифицирани проектанти членове на „КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ”. Имаме голям опит в успешното изготвяне и одобряване на проектни документации, свързани с финансирани по Европейски програми проекти в сферата на селското стопанство и земеделието, леката, тежката и химическата промишленост.

 


  • Селско стопанство и земеделие.

– Птицеферми за подово отглеждане на бройлери;

– Реконструкция и модернизация на свинеферми и кравеферми;

– Сгради за първична обработка на пчелен мед;

– Сгради и инсталации за сушене и балиране на фураж;

– Стопански сгради с хладилни камери за съхранение и подготовка за продажба на собствена земеделска продукция;

– Фуражни цехове и стопанства;

– Други обекти от сферата на селското стопанство и земеделие.

  • Лека и тежка промишленост:

– Цех за производство на пенополиуретан;

– Бетонови възли;

– Сервизи и диагностични центрове за леки и тежкотоварни автомобили;

– Инсталации за автоматично праховополимерно боядисване;

– Проектиране на шивашки цехове и фабрики;

– Цех за производство на полиестерни копчета;

– Цехове за производство на мебели;

– Предприятия за студена обработка на метали;

– Леярски цехове.

  • Химическа промишленост:

– Цехове за производство на алкидни смоли, модифицирани с дестилирани мастни киселини, производство на ненаситени полиестерни смоли “UPR”, производство на наситени полиестерни смоли, производство на карбамидни смоли, производство на меламинови смоли;

– Предприятие за производство на битумни емулсии;

– Предприятие за производство на растителни масла;

– Цехове за пелетизиране на шрот;

– Резервоарни паркове за съхранение на ГТ и ЛЗТ;

– ЖП наливно-изливни естакади за ГТ;

– Инсталация за газифициране и втечняване на течно гориво от материали по стандарт СД;

– Предприятие за производство на биодизел и глицерин.

  • Други:

– Проектиране на стрелбище за късно нарезно оръжие, комбинирано тренировъчно стрелбище по системата „No Blue Sky”, за стрелба с нарезно оръжие по неподвижна мишена на дистанция 100м. Както и стрелба по движещ се силует на дистанция 50м.;

– Електрическа централа от биомаса.

 – Цехове за екструдиране на PVC;

– Проектиране на независима малка пивоварна;

– Пунктове за извършване на годишни технически прегледи;

– Проектиране на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури;

– Изготвяне на Технологична схема спрямо изискванията за “Производство по регистрация” от “ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД”;