Проектиране на производствени сгради съоръжения и инсталации

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД е фирма специализирана в изготвянето на инвестиционни проекти по част „ТЕХНОЛОГИИ”. Екипът на фирмата се състои от високо квалифицирани проектанти членове на „КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ”. Имаме голям опит в успешното изготвяне и одобряване на проектни документации, свързани с финансирани по Европейски програми проекти в сферата на селското стопанство и земеделието, леката, тежката и химическата промишленост.

Изработване на 3D модел BIM (Building Information Modeling) на сгради и съоръжения

3D моделът представлява база данни с информация, която всеки участник в процеса използва за различни цели. Проектантите използват BIM за сложни анализи за ефективността на сградата, конструкцията и прилежащите съоръжения и инсталации. Строителите го използват, за да управляват по-ефективно ресурсите, необходими за обекта (материали, персонал и техника). Инвеститорите правят бързи финансови анализи за своята инвестиция, пестят разходи от липсата на конфликти, ускорено строителство и ефективна поддръжка на сградата.

Архитектурно и технологично заснемане на съществуващи производствени сгради

Предлагаме услугата архитектурно и технологично заснемане на съществуващи производствени сгради с цел изготвяне на технически паспорт или заснеме с цел предстоящо инвестиционно намерение. За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ. Обследване на съществуващ строеж може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.