Дейност

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД е фирма специализирана в изготвянето на проекти по част „ТЕХНОЛОГИИ” в процеса на инвестиционното проектиране. Екипа се състой от високо квалифицирани проектанти членове на „КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ”.  Участвали сме в реализацията на многобройни проекти в сферата на:


  • Селско стопанство и земеделие.

През изминалият програмен период имаме изготвени и одобрени за финансиране по Еврофондове редица обекти:

– Птицеферми за подово отглеждане на бройлери;

– Реконструкция и модернизация на свинеферми и кравеферми;

– Сгради за първична обработка на пчелен мед;

– Сгради и инсталации за сушене и балиране на фураж;

– Стопански сгради с хладилни камери за съхранение и подготовка за продажба на собствена земеделска продукция;

– Фуражни цехове и стопанства.

– И други обекти от сферата на селското стопанство и земеделие.

  • Лека и тежка промишленост:

Имаме реализирани множество обекти в сферата на промишленост:

– Цех за производство на пенополиуретан;

– Бетонови възли;

– Сервизи и диагностични центрове за леки и тежкотоварни автомобили;

– Инсталации за автоматично праховополимерно боядисване;

– Проектиране на шивашки цехове и фабрики;

– Цех за производство на полиестерни копчета;

– Цехове за производство на мебели;

– Предприятия за студена обработка на метали;

– Леярски цехове;

  • Химическа промишленост:

– Цехове за производство на алкидни смоли, модифицирани с дестилирани мастни киселини, производство на ненаситени полиестерни смоли “UPR”, производство на наситени полиестерни смоли, производство на карбамидни смоли, производство на меламинови смоли;

– Предприятие за производство на битумни емулсии;

– Предприятие за производство на растителни масла;

– Цехове за пелетизиране на шрот;

– Резервоарни паркове за съхранение на ГТ и ЛЗТ;

– ЖП наливно-изливни естакади за ГТ.

– Инсталация за газифициране и втечняване на течно гориво от материали по стандарт СД;

– Предприятие за производство на биодизел и глицерин;

  • Други:

– Проектиране на стрелбище за късно нарезно оръжие;

– Електрическа централа от биомаса;