УВЕДОМЛЕНИЕ – „МУЛТИКОМЕРС” ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МУЛТИКОМЕРС” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Да изработи ИТП за обект: „Нова производствена и складова сграда към съществуваща „Печатна База” в в УПИ I-213, кв. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. Русе

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.